Oefening: Richting Workshop

Verandering begint bij het allereerste gesprek dat mensen in de organisatie er over voeren. Niet nadat de nieuwe missie, visie of het beleidsplan is uitgewerkt. Ook bij het bepalen, herijken, aanscherpen of afstoffen van de richting van de organisatie geldt deze vuistregel. Natuurlijk is de inhoud en verwoording van de richting van belang, maar het proces waarin de richting ontstaan is, is van even groot belang. Het proces is een resultaat! De vertraging die – vooral – leidinggevenden voelen in het begin van het veranderproces wordt gebruikt om het proces te versnellen. Inderdaad lukt het een managementteam om in een middag een prima richting in elkaar te timmeren. Het doel is niet een goed geformuleerde richting, maar een doorleefde, gedragen, begrepen richting. Dat bereik je door, liefst iedereen maar in ieder geval, een groot deel van de organisatie bij te laten dragen aan het ontstaan van die richting. Ik heb een voorbeeld opgenomen van een workshop waarmee je de richting kunt creëren voor de wijze waarop de organisatie werkt. Dezelfde opzet kun je gebruiken voor het bepalen van de visie of missie van de organisatie. De vragen moeten dan natuurlijk wel aangepast worden.

In het boek vind je de gehele opzet en de opdrachtkaart voor de deelnemers van de workshop kun je hier downloaden. Vanzelfsprekend kun je mij vragen om de workshop voor jouw organisatie of afdeling te begeleiden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *